Kabala Lasteaed-Põhikool
Peamenüü
Uudised
kontakt
Dokumendid
Õpetajad
Õpilased
Lasteaiarühmad
Hoolekogu
ÕOV
huvitegevus
Pildigalerii
Ajalugu
Tööpakkumised
Lingid
Terviseedendus
Ajaleht
Projektid
Järelvalve
Toetajad

Jälgi meid Facebookis!
Jälgi meid ka Facebook'is!


www.tai.ee

Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava 2016-2018
Kabala Lasteaia-Põhikooli põhimäärus
Tegevused 2017/2018. õppeaastal (Uuendatud 11. jaanuar 2018)

Lasteaed

Lasteaia kodukord
Lasteaiarühmade päevakava
Lasteaiarühmade tegevuskava
Lasteaeda vastuvõtmise kord 2017
Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia õppekava.doc
Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia lapse koolivalmiduskaart.doc

Kool

Õppetrimestrid ja koolivaheajad
Tunniplaan 09.04.2018
Huviringide tunniplaan uuendatud 09.11.2017
Pikapäevarühm uuendatud 08.09.2017
Konsultatsioonide ajad uuendatud 18.09.2017
Põhikooli õppekava
Hindamisjuhend
Kodukord
Õppenõukogud
Õpilasomavalitsuse põhimäärusAvalduste blanketid

Blanketid sõidusoodustuse taotlemiseks
Avaldus lapse võtmiseks lasteaeda.doc
Avaldus lapse kooli võtmiseks.doc


[uudised] | [kontakt] | [dokumendid] | [õpetajad] | [õpilased] | [lasteaiarühmad] | [hoolekogu] | [õov] | [huvitegevus] | [pildigalerii] | [ajalugu] | [tööpakkumised] | [lingid] | [terviseedendus]
Kabala Lasteaed-Põhikool
© 2006-2008.

EENet