Kabala Lasteaed-Põhikool
Peamenüü
Uudised
kontakt
Dokumendid
Õpetajad
Õpilased
Lasteaiarühmad
Hoolekogu
ÕOV
huvitegevus
Pildigalerii
Ajalugu
Tööpakkumised
Lingid
Terviseedendus
Ajaleht
Projektid
Järelvalve
Toetajad

Jälgi meid Facebookis!
Jälgi meid ka Facebook'is!


www.tai.ee

Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava 2016-2018
Kabala Lasteaia-Põhikooli põhimäärus
Tegevused 2016/2017. õppeaastal (Uuendatud 24. märts 2017)

Lasteaed

Lasteaia kodukord
Lasteaiarühmade päevakava
Lasteaiarühmade tegevuskava
Lasteaeda vastuvõtmise kord
Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia õppekava.doc
Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia lapse koolivalmiduskaart.doc

Kool

Õppetrimestrid ja koolivaheajad
Tunniplaan uuendatud 24.03.2017
Huviringide tunniplaan uuendatud 24.03.2017
Pikapäevarühm uuendatud 24.03.2017
Konsultatsioonide ajad uuendatud 24.03.2017
Põhikooli õppekava
Hindamisjuhend
Kodukord
Õpilasomavalitsuse põhimäärusAvalduste blanketid

Blanketid sõidusoodustuse taotlemiseks
Avaldus lapse võtmiseks lasteaeda.doc
Avaldus lapse kooli võtmiseks.doc


[uudised] | [kontakt] | [dokumendid] | [õpetajad] | [õpilased] | [lasteaiarühmad] | [hoolekogu] | [õov] | [huvitegevus] | [pildigalerii] | [ajalugu] | [tööpakkumised] | [lingid] | [terviseedendus]
Kabala Lasteaed-Põhikool
© 2006-2008.

EENet