Kabala Lasteaed-Põhikool
Peamenüü
Uudised
kontakt
Dokumendid
Õpetajad
Õpilased
Lasteaiarühmad
Hoolekogu
ÕOV
huvitegevus
Pildigalerii
Ajalugu
Tööpakkumised
Lingid
Terviseedendus
Ajaleht
Projektid
Järelvalve
Toetajad

Jälgi meid Facebookis!
Jälgi meid ka Facebook'is!


www.tai.ee

Klassiväline tegevus aitab kaasa õpilaste pädevuste kujunemisele, arendab eneseväljendusoskust, kohusetunnet, õpetab vastutust ja muid toimetulekuks vajalikke oskusi ja vilumusi.

Klassiväline tegevus aitab luua ja hoida sidet kooli ja üldsuse vahel (avatud peod, näitused, täiskasvanute vaba aja sisustamine koos õpilastega), mis on üks kooli avatuse põhielemente.

Aine- ja huviringid
Koolis tegutsevad: mudilaskoor, lauluring, pilliring, käsitöö ja kunstiring, spordiring, keraamikaring, meisterdamisring, robootikaring, arvutiring, loodusring.


Huviringide tunniplaan alates 07.11.2017


Õpilasesindus
Õpilasomavalitsus on loodud veebruaris 2000. a.
Tegevuse peaeesmärkideks on tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; tõsta õpilaste vastutustunnet õppetöö ja kooli suhtes.

Kooli traditsioonid
Koolitähtpäevadega seotud traditsioonid:
1. septembri aktus, kooli sünnipäevale pühendatud suur jooksuvõistlus „Kabala kablutamine“, õpetajate päev, aabitsapidu, parimate klassilõpetajate ja nende vanemate pidulik vastuvõtt, lõpukell, lõpuaktus.

Kalendritähtpäevad
Jõulukontsert - pidu, käsitöönäitus, vabariigi aastapäeva aktus, emadepäeva kontsert ja lahtised tunnid, kodanikupäev, jõuluadvendihommikud.

Ainealased ülekoolilised traditsioonid: Muusikapäev, spordipäevad ja võimlemisvõistlus, rahvastepalli karikavõistlus, emakeelepäev, pikk tund algklassidele, veerandilõpu viktoriin 5.-9. klassile.[uudised] | [kontakt] | [dokumendid] | [õpetajad] | [õpilased] | [lasteaiarühmad] | [hoolekogu] | [õov] | [huvitegevus] | [pildigalerii] | [ajalugu] | [tööpakkumised] | [lingid] | [terviseedendus]
Kabala Lasteaed-Põhikool
© 2006-2008.

EENet