Kabala Lasteaed-Põhikool
Peamenüü
Uudised
kontakt
Dokumendid
Õpetajad
Õpilased
Lasteaiarühmad
Hoolekogu
ÕOV
huvitegevus
Pildigalerii
Ajalugu
Tööpakkumised
Lingid
Terviseedendus
Ajaleht
Projektid
Järelvalve
Toetajad

Jälgi meid Facebookis!
Jälgi meid ka Facebook'is!


www.tai.ee

2016/2017. õppeaasta moto on OLEN OSAKE LOODUSEST: HOOLIV, ARVESTAV JA SÕBRALIK. NII OLENGI ÕNNELIK!
Igal rühmal on 1-2 rühmasisest õppeaasta eesmärki, mis kajastub rühma tegevuskavas ja rühma õppe-kasvatustöö päevikus.
2015. aasta märtsikuus liitus meie lasteaed projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed".
Koolituse on läbinud Lustilapse ja Muumi rühmad.

Kiusamisest vabaks tutvustus

Lasteaiarühmade tegevuskava 2016/2017
Lasteaiarühmade päevakava

Ajaveeb

Loe meie tegemistest aadressilt http://kabalakool.wordpress.com

Meie lasteaias pakutavad tugiteenused
Lasteais töötab eripedagoog. Töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena.
Eripedagoog:
teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi;
aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse;
arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust;
arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist;
aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele;
nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal.
Eripedagoog Kaia Karlep e-kiri:kaiakarlep@gmail.com

Lasteaias arvestatakse tervisest tulenevate toitumise erivajadustega (allergia, toidutalumatus).
Majandusjuhataja Tiia Sõber e-kiri:tsober@hotmail.com

Individuaalset lähenemist - rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest.

Kabala rühm JÕMMU
Lepatriinu ja Jõmmu rühma tegevuste kava 2016/2017

Õpetajad: Siiri Johannson ja Helen Siniallik
Õpetaja abi: Marge Kütt
E-post:jommu@suhtlus.ee

Kabala rühm LEPATRIINU

Õpetajad: Marge Oruväli ja Liina Väljaots
Õpetaja abi: Anne-Li Raadik
E-post:lepatriinu@suhtlus.ee

Lipa rühm LUSTILAPS
Lustilapse rühma tegevuste kava 2016/2017

Õpetajad: Ly Vaikmets-Vain ja Tiina Viin
Õpetaja abi: Margit Pihelgas
E-post:lustilaps@kabala.edu.ee

Purku rühm MUUMI
Muumi rühma tegevuste kava 2016/2017

Õpetajad: Marit Rahkemaa ja Tiina Vaiksaar
Õpetaja abi: Külli Tamberg
E-post:muumi@kabala.edu.ee[uudised] | [kontakt] | [dokumendid] | [õpetajad] | [õpilased] | [lasteaiarühmad] | [hoolekogu] | [õov] | [huvitegevus] | [pildigalerii] | [ajalugu] | [tööpakkumised] | [lingid] | [terviseedendus]
Kabala Lasteaed-Põhikool
© 2006-2008.

EENet