Kabala Lasteaed-Põhikool
Peamenüü
Uudised
kontakt
Dokumendid
Õpetajad
Õpilased
Lasteaiarühmad
Hoolekogu
ÕOV
huvitegevus
Pildigalerii
Ajalugu
Tööpakkumised
Lingid
Terviseedendus
Ajaleht
Projektid
Järelvalve
Toetajad

Jälgi meid Facebookis!
Jälgi meid ka Facebook'is!


www.tai.ee

2017/2018. õppeaasta moto on
LIIGUME LOODUSES, JÄLGIME LOODUSE MÄRKE, OLEME SÕBRALIKUD JA HOOLIVAD!
Igal rühmal on 1-2 rühmasisest õppeaasta eesmärki, mis kajastub rühma tegevuskavas ja rühma õppe-kasvatustöö plaanides.
Lasteaiarühmades on kasutusel elektrooniline päevik eLasteaed.ee
2015. aasta märtsikuus liitus meie lasteaed projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed".
Koolituse on läbinud Lustilapse ja Muumi rühmad.

Kiusamisest vabaks tutvustus

Lasteaiarühmade tegevuskava 2017/2018
Lasteaiarühmade päevakava

Ajaveeb

Loe meie tegemistest aadressilt http://kabalakool.wordpress.com

Meie lasteaias pakutavad tugiteenused
Lasteais töötab eripedagoog. Töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena.
Eripedagoog:
teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi;
aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse;
arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust;
arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist;
aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele;
nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal.
Eripedagoog Kaia Karlep e-kiri:kaiakarlep@gmail.com

Lasteaias arvestatakse tervisest tulenevate toitumise erivajadustega (allergia, toidutalumatus).
Majandusjuhataja Tiia Sõber e-kiri:tsober@hotmail.com

Individuaalset lähenemist - rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest.

Kabala rühm JÕMMU
Lepatriinu ja Jõmmu rühma tegevuste kava 2017/2018

Õpetajad: Siiri Johannson ja Helen Siniallik
Õpetaja abi: Marge Kütt
E-post:jommu@suhtlus.ee

Kabala rühm LEPATRIINU

Õpetajad: Marge Oruväli ja Liina Väljaots
Õpetaja abi: Anne-Li Kivisto
E-post:lepatriinu@suhtlus.ee

Lipa rühm LUSTILAPS
Lustilapse rühma tegevuste kava 2017/2018

Õpetajad: Ly Vaikmets-Vain ja Tiina Viin
Õpetaja abi: Krista Vendla
E-post:lustilaps@kabala.edu.ee

Purku rühm MUUMI
Muumi rühma tegevuste kava 2017/2018

Õpetajad: Marit Rahkemaa ja Tiina Vaiksaar
Õpetaja abi: Külli Tamberg
E-post:muumi@kabala.edu.ee[uudised] | [kontakt] | [dokumendid] | [õpetajad] | [õpilased] | [lasteaiarühmad] | [hoolekogu] | [õov] | [huvitegevus] | [pildigalerii] | [ajalugu] | [tööpakkumised] | [lingid] | [terviseedendus]
Kabala Lasteaed-Põhikool
© 2006-2008.

EENet