Kabala Lasteaed-Põhikool
Peamenüü
Uudised
kontakt
Dokumendid
Õpetajad
Õpilased
Lasteaiarühmad
Hoolekogu
ÕOV
huvitegevus
Pildigalerii
Ajalugu
Tööpakkumised
Lingid
Terviseedendus
Ajaleht
Projektid
Järelvalve
Toetajad

Jälgi meid Facebookis!
Jälgi meid ka Facebook'is!


www.tai.ee

Tunniplaan uuendatud 24.03.2017
Huviringid uuendatud 24.03.2017
Pikapäevarühm uuendatud 24.03.2017
Konsultatsioonide ajad uuendatud 24.03.2017
Õpilasliinid 2016/17. õppeaastal

Nõuded referaadile.doc

Ajaveeb

Loe meie tegemistest aadressilt http://kabalakool.wordpress.com

Tugiteenused
Koolis töötab eripedagoog, kes tegeleb lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastega. Töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena.
Eripedagoog:
teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi;
aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse;
arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust;
arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist;
nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal.
Eripedagoog Kaia Karlep e-kiri:kaiakarlep@gmail.com

Koolis arvestatakse tervisest tulenevate toitumise erivajadustega (allergia, toidutalumatus).
Majandusjuhataja Tiia Sõber e-kiri:tsober@hotmail.com[uudised] | [kontakt] | [dokumendid] | [õpetajad] | [õpilased] | [lasteaiarühmad] | [hoolekogu] | [õov] | [huvitegevus] | [pildigalerii] | [ajalugu] | [tööpakkumised] | [lingid] | [terviseedendus]
Kabala Lasteaed-Põhikool
© 2006-2008.

EENet