Kabala Lasteaed-Põhikool
Peamenüü
Uudised
kontakt
Dokumendid
Õpetajad
Õpilased
Lasteaiarühmad
Hoolekogu
ÕOV
huvitegevus
Pildigalerii
Ajalugu
Tööpakkumised
Lingid
Terviseedendus
Ajaleht
Projektid
Järelvalve
Toetajad

Jälgi meid Facebookis!
Jälgi meid ka Facebook'is!


www.tai.ee

Koolielu ja õppekasvatustööd toetavad projektid

Jrk nr Kuupäev/ ajavahemik Projekti nimetus/ lepingu nr ja tegevused rahastaja ja eraldatud summa kroonides
1. 31.05.2010/ august 2010-detsember 2010 Keskkonnainvesteeringute Keskus "Saame sõbraks metsaga" nr 90/ õppekäigud Aegviidu LHK , metsamisjoni liikme koolitus. KIK/ 16 100
2. 12.07.2010/ 01.10.10 Eesti Kultuurkapital "Kabala kablutamine"/ koolimaja sünnipäevajooks, maakonna kalenderplaanis KULKA/ 2000
3. 20.04.2010/ - 30.01.2011 Haridus-ja Teadusministeerium/ lastevanemate koolitus "Koostöös peitub edu võti" HTM/ 9800
4. 16.02.2009./- 30.09.2009 Haridus- ja Teadusministeerium/otsus nr 20 protokoll nr 155 lastevanemate koolitus Gordoni Perekool HTM/ 7200
5. 21.05.2009 / 01.08.2009 Keskonnainvesteeringute Keskus leping nr 09-09-2/394 "Märkame ja hoiame loodust" Õppekäigud Pokumaale, Matsalu looduskaitsealale, EMÜ Võrtsjärve õppekeskusesse KIK/16 500
6. 15.12.2007.a. – 30.03.2008.a. Eesti Kultuurkapital Raplamaa ekspertgrupp nr M 10-09/0007L "Aeroobikakuninganna 2009" KULKA 1500
7. 06.12.2007.a.- 30.03.2008.a. Eesti Koolispordi Liit "Reipalt koolipinki” auhinnafond 5000
8. 2008- 2009/ 30.05.2009 Rapla maakonna traumapreventiivne programm, terviseedendus ja ohutus ning esmaabikoolitused 4000
9. 25.03. 2007- 29.06.2007 Eesti Kultuurkapital Raplamaa ekspertgrupp, rahvuslikus stiilis pluusid mudilaskoorile. 6000
10. 05.04.2007- 30.11.2007 Haridus-ja Teadusministeerium lastevanemate jätkukoolitus "Läbi positiivsete suhete parim õpikeskkond" lektorid T. Ots, A.Eero, koolitus Thomson OÜ stressijuhtimine. HTM 37 000
11. august 2011 - detsember 2011 KIK Maakondlik keskkonnaprogramm projekt nr 61 "Õpime looduses" õppekäigud LHK ja looduslaager (pildid), loodusnädal koolis ja konverents SFL 3-2-2/3-7/2011 29.06.2011 Summa KIK 1137.94 eurot
12. mai 2011 - detsember 2011 HTM Hasartmängu Nõukogu "Koostöös peitub edu võti" jätkuprojekt leping nr 3.3-4/471 otsus nr 19; Hoolekogu koolituseks Summa HTM 714 eurot

Loodusharidusprojektid Kabala koolis.ppt
Matk Piusale.ppt
Tööjuhend looduslaagris.doc


[uudised] | [kontakt] | [dokumendid] | [õpetajad] | [õpilased] | [lasteaiarühmad] | [hoolekogu] | [õov] | [huvitegevus] | [pildigalerii] | [ajalugu] | [tööpakkumised] | [lingid] | [terviseedendus]
Kabala Lasteaed-Põhikool
© 2006-2008.

EENet