VISIOON

 

Kabala Lasteaed-Põhikool on kodulähedane kogukonnakool: siin on keskkond, mis võimaldab kõikidel lastel areneda vastavalt nende võimetele ja huvidele.

 

MISSIOON

 

Hoiame ja arendame Kabala Lasteaeda-Põhikooli, et laps:

● tunneb end turvaliselt, on terviseteadlik ja aktiivse ellusuhtumisega;

● läheb kooli täis õppimisrõõmu ja julgust olla mina ise;

● hindab oma vanemaid, kaaslasi, kodukohta, loodust;

● lõpetab kooli elus toimetulevana ja konkurentsivõimelise põhiharidusega.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

 

HOOLIMINE – hoolime üksteisest, hoolime oma lastest, hoolime keskkonnast, kus me elame, ja hoolime loodusest, mis meid ümbritseb.

ARENG – loome arenguks soodsad tingimused ja õpikeskkonna lastele, õpilastele, töötajatele ja lastevanematele.

 

ÜLDEESMÄRGID

 

* meie kooli õpilased märkavad ja toetavad üksteist, austavad õpetajaid ja vanemaid ning väärtustavad keskkonda, kus nad viibivad.

* meie kooli õpikeskkond on turvaline ja kaasaja nõuetele vastav, toetab igati õppimist ja õpetamist;

* teadmiste ja oskuste omandamine ning arendamine toimub kodu ja kooli koostöös.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Subject field
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku
Saki järjekord: 
1