Our stories

Tulevased koolilapsed käivad Eelkoolis 15. March Kabala Lasteaed-Põhikool


8. märtsil toimus meie tulevastele koolisõpradele 1. klassi minejatele esimene eelkooli kohtumine. Lastel oli meeldiv kohtumine klassiõpetajaga Anu Vendelin, kes pakkus lastele mõnusat tegevust saviga ja rahulikus meeleolus värvimist. Kohtumisel kujundati käelisi oskusi ja vilumusi, arendati kujutlusvõimet ja loovust, õpetati töö ja korra harjumusi ning suunati lapsi tajuma värve, õpetati nägema ja edasi andma motiive ümbritsevast. Lastel valmisid savist kausikesed, mis ootavad lõpliku valmimiseks kuivamist ning värvikirevad pildid, mida lapsed said koju kaasa võtta. Laste sõnul oli tunnitegevus meeldiv.

Lastevanematega tegime tutvumisringi ja väikese ringkäigu kooli ruumides, kus 1. klassi lapsed saavad kooli esimesel aastal üheskoos tegusalt toimetada nii tundides kui vahetundides. Ühtlasi saime külastada ja vaadelda laste eelkooli tunni lõppfaasi ning vabas õhkkonnas vestelda õpetajaga. Lapsevanemad said vastused esitatud küsimustele, sh mida lapsed peavad esimeseks klassiks oskama, kuidas ja kui kiiresti õpitakse lugema ja kirjutama, kas ja kui palju tuleb lisaks koolipäevale õppida kodus, millised huviringid toimuvad meie koolis algklasside õpilastele jms. 

Järgmisel korral räägime lastevanematega bussiliiklusest, kooli tugisüsteemist ja 1. klassi lapse päevakavast. Lapsi võtab vastu klassiõpetaja Aimi Allikmäe. Kokkusaamisel keskendutakse suulise  väljendusoskuse  arendamisele, lugemisoskusele ning algteadmistele  ortograafiast  ja  kirjatehnikast. Lastega mängitakse tutvumismänge - lastel tekib võimalus oma nime tahvlile kirjutada,

otsitakse oma nimetähti, uuritakse tähestiku esimest tähte ning kirjutatakse A tähte ( sõrmega laual, õhus, tahvlile). Ühtlasi tuletatakse meelde, kuidas pliiatsit käes hoitakse, kirjutatakse ja tehakse sõrmeharjutusi.

 

Ootame eelkooli lapsi ja lapsevanemaid II kohtumisele 22. märtsil kl 17-18!

 

Koolipere nimel

Pille Lille

 

8. märtsil toimus meie tulevastele koolisõpradele 1. klassi minejatele esimene eelkooli kohtumine. Lastel oli meeldiv kohtumine klassiõpetajaga Anu Vendelin, kes pakkus lastele mõnusat tegevust saviga ja rahulikus meeleolus värvimist. Kohtumisel kujundati käelisi oskusi ja vilumusi, arendati kujutlusvõimet ja loovust, õpetati töö ja korra harjumusi ning suunati lapsi tajuma värve, õpetati nägema ja edasi andma motiive ümbritsevast. Lastel valmisid savist kausikesed, mis ootavad lõpliku valmimiseks kuivamist ning värvikirevad pildid, mida lapsed said koju kaasa võtta. Laste sõnul oli tunnitegevus meeldiv.

Lastevanematega tegime tutvumisringi ja väikese ringkäigu kooli ruumides, kus 1. klassi lapsed saavad kooli esimesel aastal üheskoos tegusalt toimetada nii tundides kui vahetundides. Ühtlasi saime külastada ja vaadelda laste eelkooli tunni lõppfaasi ning vabas õhkkonnas vestelda õpetajaga. Lapsevanemad said vastused esitatud küsimustele, sh mida lapsed peavad esimeseks klassiks oskama, kuidas ja kui kiiresti õpitakse lugema ja kirjutama, kas ja kui palju tuleb lisaks koolipäevale õppida kodus, millised huviringid toimuvad meie koolis algklasside õpilastele jms. 

Järgmisel korral räägime lastevanematega bussiliiklusest, kooli tugisüsteemist ja 1. klassi lapse päevakavast. Lapsi võtab vastu klassiõpetaja Aimi Allikmäe. Kokkusaamisel keskendutakse suulise  väljendusoskuse  arendamisele, lugemisoskusele ning algteadmistele  ortograafiast  ja  kirjatehnikast. Lastega mängitakse tutvumismänge - lastel tekib võimalus oma nime tahvlile kirjutada,

otsitakse oma nimetähti, uuritakse tähestiku esimest tähte ning kirjutatakse A tähte ( sõrmega laual, õhus, tahvlile). Ühtlasi tuletatakse meelde, kuidas pliiatsit käes hoitakse, kirjutatakse ja tehakse sõrmeharjutusi.

 

Ootame eelkooli lapsi ja lapsevanemaid II kohtumisele 22. märtsil kl 17-18!

 

Koolipere nimel

Pille Lille