News

Rapla vald otsib auhindade omanikke 19. December Kabala Lasteaed-Põhikool


Rapla Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks 2023 kirjalikke motiveeritud ettepanekuid 2022. aasta haridusauhinna ja aasta õpilase aunimetuse väljaandmiseks.

Aasta haridusauhind - Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev. Rapla Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks 2023 kirjalikke motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. Auhinnasaaja kinnitab vastava valdkonna volikogu komisjoni ettepanekul volikogu. Igal aastal antakse välja üks auhind.

Aasta õpilane - Aunimetus antakse üldharidus- või kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega. Rapla Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks 2023 kirjalikke motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. Laureaatide väljaselgitamiseks moodustab vallavanem komisjoni. Igal aastal antakse välja üks auhind.

Aasta spordiauhind - Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.

 

Tunnustamise kohta saab rohkem informatsiooni Rapla valla kodulehelt  https://rapla.ee/tunnustamise-uldinfo.  

Ettepaneku näidisvormi kandidaadi esitamiseks leiad siit või saad kohe alla laadida siit.

 

Marco Saluste

 

 

Rapla Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks 2023 kirjalikke motiveeritud ettepanekuid 2022. aasta haridusauhinna ja aasta õpilase aunimetuse väljaandmiseks.

Aasta haridusauhind - Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev. Rapla Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks 2023 kirjalikke motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. Auhinnasaaja kinnitab vastava valdkonna volikogu komisjoni ettepanekul volikogu. Igal aastal antakse välja üks auhind.

Aasta õpilane - Aunimetus antakse üldharidus- või kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega. Rapla Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks 2023 kirjalikke motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. Laureaatide väljaselgitamiseks moodustab vallavanem komisjoni. Igal aastal antakse välja üks auhind.

Aasta spordiauhind - Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.

 

Tunnustamise kohta saab rohkem informatsiooni Rapla valla kodulehelt  https://rapla.ee/tunnustamise-uldinfo.  

Ettepaneku näidisvormi kandidaadi esitamiseks leiad siit või saad kohe alla laadida siit.

 

Marco Saluste