Kool
  Harju-Kabala kooli on esmakordselt kirjalikult mainitud 1787. a. 
  Eesti ajalooarhiivis säilitatavas fondis “Eesti Evangeeliumi Luteriusu Konsistoorium” on Rapla koguduse pastori, praosti ja ühtlasi assessori O. Eberhardti allkirjastatud visitatsiooniprotokoll 9. juunist 1788, millest saame kinnitust Harju-Kabala kooli kirjaliku esmamainimise kohta. Protokoll on koostatud tagasivaatena 1787. aasta kohta. Tõlge saksakeelsest protokollist: Kabala külas ühes majas kasutatakse kolme tuba koolimajana. Kooliõpetaja on saanud mõisast tööd. Olukord rahuldav.

  Järgmise dokumenteeritud mainimisena on 1864. aastast kirje Rapla kiriku kroonikas.

  Kabala Kooli järjepidev tegutsemine aastail 1864–1970 on seotud kolme koolihoonega:
  1864–1875 Laikma külas Kooli talus
  1875–1923 Suurkülas Aruvälja talus
  1923–1970 Kabala mõisa härrastemajas
  1970–1990 oli kool suletud.

  Kabalas avas koolimaja uksed taas 1990. aasta 29. septembril koolijuht Friedebert Krönströmi juhtimisel. Kooli nimekirjas oli 96 õpilast ja töötas 17 õpetajat.

  Alates 01.09.2009 on Raikküla vallas üks munitsipaalkool – Kabala Lasteaed-Põhikool.

  Kabala kooli on juhatanud:
  1841-1849 Jaan Andock
  1864-1898 Jüri Topmann
  1898-1909 Karl Topmann
  1909-1941 Anton Kutser-Külvi
  1943-1949 Osvald Ellermaa
  1949-1953 Aino Kane
  1953-1956 Linda Kippar
  1956-1960 Jaan Ilves
  1960-1964 Vilma Mahlberg
  1964-1968 Lehte Emberg
  1968-1970 Maigi Johannson
  1990-1999 Friedebert Krönström
  1999-2000 Anne Säärits
  2000-2004 Margot Smitt
  2004-2005 Jaanika Voomets
  2005-2013 Maire Roht
  2013-2019 Jaanika Voomets 

  2019- 2021 Margo Hussar

   

  Kabala koolis on õppinud:
  August Topmann - Peterburi Konservatooriumi kaks korda lõpetanud, tuntud organist, helilooja ja õpetaja
  Enn Meriväli - laskesportlane (suurmeister), treener
  Alide Lumberg - kalade ja veetaimede uurija
  Olev Saveli - loomakasvatusteadlane, põllumajandusdoktor
  Kaljo Valgma - meditsiinidoktor
  Ilmar Arro - tehnikadoktor
  Aino Valgma - pedagoog, kodu-uurija, Jalase küla-kaitseala loomise ja küla kultuurilise taaselustamise initsiaator
  Raul Meel - graafik, maali- ja installatsioonikunstnik, poeet
  Liivi Erm - laskesportlane
  Sulev Hallik - filosoofiaõppejõud, ajakirjanik
  Villem Uustalu - Rapla MV maaelu nõunik
  Laine Kilter-Vesker - logopeed
  Hans Pikner - ehitusinsener
  Maigi Arro-Johannson - õpetaja, Kabala koolijuht
  Urmas Tulvik - Jalase Haridusselts, kodu-uurija

  Lasteaiarühmad
  Kabala külas
  1966. aastal alustas tööd V. I. Lenini nim kolhoosi Lastepäevakodu, millest sai Kabala Lasteaia eelkäija. Lastepäevakodu avati endise Kabala Algkooli ruumides. Lasteaia juhatajana töötas Maret Kirss. Väga pikka aega töötas lasteaiakasvatajana hea kunstiandega Joanna Leier.
  Praeguses majas avas lastepäevakodu uksed 26. veebruaril 1991. Lasteaias oli 22 last ja töötas 2 õpetajat.
  Kool ja lasteaed tegutsesid ühisel juhtimisel Kabala Põhikool-LPK nime all. Seadusest tulenevalt muudeti kool ja lasteaed eraldi üksusteks 01.01.2000.
  Alates 01.09.2005 on kool ja lasteaed taas liidetud ning moodustavad ühise haridusasutuse nimega Kabala Lasteaed-Põhikool.

  Purku külas
  1985. aasta kevadel avati Purkus Järvakandi kolhoosi lastepäevakodu Miki, mille esimeseks juhatajaks oli Monika Grünbaum. Tööd alustati kahe rühmaga tolleaegse kolhoosi lasteaiaks ehitatud kahepereelamus. Lasteaias puudus söögi tegemise võimalus ning toitu toodi termostega kolhoosi sööklast. Peod ja suuremad üritused toimusid lähedal asuvas Purku kultuurimajas.
  1992. aasta sügisel jõudsid lõpule aastaid tühjana seisnud koolimaja renoveerimistööd ja üle pika aja hakati Purkus taas kooliharidust andma. Lasteaed liitus liitrühmana Järvakandi Põhikooli koosseisu.
  1999. aastal muudeti põhikooli juures töötav liitrühm iseseisvaks asutuseks, mis tegutses kooli ruumides Purku Muumi lasteaia nime all. 2005. aastal sai põhikoolist algkool ja nüüd kuuluti Järvakandi Lasteaia-Algkooli koosseisu. Kõigil nendel aastatel oli juhatajaks Milvi Lõhmus.
  Seoses Raikküla valla koolivõrgu ümberkorraldamisega lõpetas 2009. aasta sügisel Järvakandi Lasteaed-Algkool oma tegevuse. Koolihoones jätkas tööd lasteaiarühm, mis kuulub Kabala Lasteaia-Põhikooli koosseisu.

  Lipa külas
  1990. aastal avati Lipa klubis Raikküla kolhoosi lastehoid, mis muudeti 1.08.1991 Raikküla valla allasutuseks. 1997. aastal toodi kooli ruumidesse üherühmaline Raikküla Lasteaed. Lustilapse rühm liideti 1.09.2005 kooliga, moodustati Raikküla Lasteaed-Algkool. 2009. aastal Raikküla valla haridusvõrk reorganiseeriti, Lipa koolimajas tegutseb sellest ajast Kabala Lasteaia-Põhikooli Lustilapse rühm.