VISIOON

   

  Kabala Lasteaed-Põhikool on kodulähedane kogukonnakool: siin on keskkond, mis võimaldab kõikidel lastel areneda vastavalt nende võimetele ja huvidele.

   

  MISSIOON

   

  Hoiame ja arendame Kabala Lasteaeda-Põhikooli, et laps:

  ● tunneb end turvaliselt, on terviseteadlik ja aktiivse ellusuhtumisega;

  ● läheb kooli täis õppimisrõõmu ja julgust olla mina ise;

  ● hindab oma vanemaid, kaaslasi, kodukohta, loodust;

  ● lõpetab kooli elus toimetulevana ja konkurentsivõimelise põhiharidusega.

   

  PÕHIVÄÄRTUSED

   

  HOOLIMINE – hoolime üksteisest, hoolime oma lastest, hoolime keskkonnast, kus me elame, ja hoolime loodusest, mis meid ümbritseb.

  ARENG – loome arenguks soodsad tingimused ja õpikeskkonna lastele, õpilastele, töötajatele ja lastevanematele.

   

  ÜLDEESMÄRGID

   

  * meie kooli õpilased märkavad ja toetavad üksteist, austavad õpetajaid ja vanemaid ning väärtustavad keskkonda, kus nad viibivad.

  * meie kooli õpikeskkond on turvaline ja kaasaja nõuetele vastav, toetab igati õppimist ja õpetamist;

  * teadmiste ja oskuste omandamine ning arendamine toimub kodu ja kooli koostöös.

  Язык
  Эстонский
  Tabbed content page type: 
  Subject field
  Õppeainete tabel: 
  Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
  Eesti keel
  Kirjandus
  B2 taseme võõrkeel
  B1 taseme võõrkeel
  Matemaatika
  Geograafia
  Bioloogia
  Keemia
  Füüsika
  Ajalugu
  Ühiskonnaõpetus
  Inimeseõpetus
  Muusikaõpetus
  Kunstiõpetus
  Kehaline kasvatus
  Uurimistöö
  Arvutiõpetus
  Valikkursus
  Kokku
  Saki järjekord: 
  1