Новости

HTM´i juhised lasteaedadele alates 1. november 2021 31. октября Kabala Lasteaed-Põhikool


Lugupeetud lapsevanemad!

 

Vastavalt Haridusmnisteeriumi juhistele alates 1. novmebrist 2021 Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaia rühmades:

 • Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub õues:
 1. Õpetaja võtab lapse(d) hommikul vastu õues kl 7:30-8:30 ning suunab lapsed riietusruumi, kus lapsi võtab vastu õpetaja abi või õpetaja assistent. Kui peaksite tulema lasteaeda hiljem kui 8:30, siis andke sellest teada rühma õpetajale kas helistades või muul viisil, mis võimaldab õpetajal info kättesaamist (nt sõnum).
 2. Õpetaja annab lapse(d) üle õhtul õues kl 16:30-18:00. Kui soovite tulla lapsele järgi enne 16:30, siis andke sellest teada rühma õpetajale kas helistades või muul viisil, mis võimaldab õpetajal info kättesaamist (nt sõnum).
 • Rühmade õpetajate telefoni numbrid on edastatud vanematele ELIIS´i sõnumi kaudu.

 

 • Lasteaia või -hoiu hoonetesse ei lubata kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil, sh lapsevanemaid.
 • Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul eelistame virtuaalseid kanaleid.
 • Põhjendatud vajaduse korral lubame hoonesse külalisi, kes tõendavad, et on:
 1. vaktsineerimiskuuri läbinud või
 2. COVID-19 haiguse läbi põdenud.
 • Sündmuste korraldamisel järgime järgmisi ohutusmeetmeid:
 1. korraldame sündmused õues;
 2. piirame osalejate arvu;
 3. tagame hajutatust;
 4. haigustunnustega inimesed sündmustel ei osale (peavad jääma koju);
 5. võimaldame videosilla teel osalemine;
 6. kontrollime osalejate nakkusohutust;
 7. kõikidel osalejatel soovitame tungivalt kanda maski.

Jälgige ELIIS´i ja meie kodulehe uudiseid pidevalt! Kindlasti tehke seda enne kodust lasteaeda poole teele asumist, sest vahel võivad meist sõltumata väga olulised otsused ootamatult tulla.

Lisainfo Haridusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/et/koroona

 

Mõistvale suhtumisele lootes

 

Pille Lille

Lugupeetud lapsevanemad!

 

Vastavalt Haridusmnisteeriumi juhistele alates 1. novmebrist 2021 Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaia rühmades:

 • Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub õues:
 1. Õpetaja võtab lapse(d) hommikul vastu õues kl 7:30-8:30 ning suunab lapsed riietusruumi, kus lapsi võtab vastu õpetaja abi või õpetaja assistent. Kui peaksite tulema lasteaeda hiljem kui 8:30, siis andke sellest teada rühma õpetajale kas helistades või muul viisil, mis võimaldab õpetajal info kättesaamist (nt sõnum).
 2. Õpetaja annab lapse(d) üle õhtul õues kl 16:30-18:00. Kui soovite tulla lapsele järgi enne 16:30, siis andke sellest teada rühma õpetajale kas helistades või muul viisil, mis võimaldab õpetajal info kättesaamist (nt sõnum).
 • Rühmade õpetajate telefoni numbrid on edastatud vanematele ELIIS´i sõnumi kaudu.

 

 • Lasteaia või -hoiu hoonetesse ei lubata kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil, sh lapsevanemaid.
 • Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul eelistame virtuaalseid kanaleid.
 • Põhjendatud vajaduse korral lubame hoonesse külalisi, kes tõendavad, et on:
 1. vaktsineerimiskuuri läbinud või
 2. COVID-19 haiguse läbi põdenud.
 • Sündmuste korraldamisel järgime järgmisi ohutusmeetmeid:
 1. korraldame sündmused õues;
 2. piirame osalejate arvu;
 3. tagame hajutatust;
 4. haigustunnustega inimesed sündmustel ei osale (peavad jääma koju);
 5. võimaldame videosilla teel osalemine;
 6. kontrollime osalejate nakkusohutust;
 7. kõikidel osalejatel soovitame tungivalt kanda maski.

Jälgige ELIIS´i ja meie kodulehe uudiseid pidevalt! Kindlasti tehke seda enne kodust lasteaeda poole teele asumist, sest vahel võivad meist sõltumata väga olulised otsused ootamatult tulla.

Lisainfo Haridusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/et/koroona

 

Mõistvale suhtumisele lootes

 

Pille Lille