Toitlustamine


* tähistab koolipiima

Meie lasteaed-põhikool osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas.

Infot toidukoostise ja toidus olevate allergeenide kohta jagavad menüüde koostajad Tiia Sõber tsober@hotmail.com ja
Pilve Raudsepp pilve.raudsepp@hotmail.com

 

* tähistab koolipiima

Meie lasteaed-põhikool osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas.

Infot toidukoostise ja toidus olevate allergeenide kohta jagavad menüüde koostajad Tiia Sõber tsober@hotmail.com ja
Pilve Raudsepp pilve.raudsepp@hotmail.com