Dokumendid

HALDUSJÄRELEVALVE


Haldusjärelevalvet teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee
WWW: https://www.hm.ee/

Inna Mikli 

Järelvalve valdkonna peaekspert (Hiiu-, Järva-, Lääne-, Pärnu-, Raplamaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid). 

Tel: 7350579

Rapla Vallavalitsuse ametnikud:

Ruth Lippus, haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist, tel: 5384 1582

Lea Leppik, haridusspetsialist, tel 5561 5405

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna teised ametnikud, kellega koostöös toimub kooli ja lasteaia arendustegevus

Haldusjärelevalvet teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee
WWW: https://www.hm.ee/

Inna Mikli 

Järelvalve valdkonna peaekspert (Hiiu-, Järva-, Lääne-, Pärnu-, Raplamaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid). 

Tel: 7350579

Rapla Vallavalitsuse ametnikud:

Ruth Lippus, haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist, tel: 5384 1582

Lea Leppik, haridusspetsialist, tel 5561 5405