LASTEAED

Rühmade plaanid


Õppeaasta moto "Oleme looduslähedased, teadmishimulised, loovad, rõõmsad ja hoolivad. "

: õppeaasta üldeesmärgid:

  • Kõiki huvigruppe kaasav koostööle orienteeritud töötamine, õppimine ja tegutsemine
  • Digipäedevuste arendustöö õppe- ja kasvatustöös
  • Koolipere liikmete eripäradega arvestamine.

Igal rühmal on 1-2 rühmasisest õppeaasta eesmärki, mis kajastuvad rühma tegevuskavas ja rühma õppe-kasvatustöö plaanides. Lasteaiarühmades on kasutusel elektrooniline päevik ELIIS.

Tutvu rühma eesmärkide ja plaanidega:

Jõmmu rühm

Lepatriinu rühm

Lustilaps rühm

Muumi rühm

Õppeaasta moto "Oleme looduslähedased, teadmishimulised, loovad, rõõmsad ja hoolivad. "

: õppeaasta üldeesmärgid:

  • Kõiki huvigruppe kaasav koostööle orienteeritud töötamine, õppimine ja tegutsemine
  • Digipäedevuste arendustöö õppe- ja kasvatustöös
  • Koolipere liikmete eripäradega arvestamine.

Igal rühmal on 1-2 rühmasisest õppeaasta eesmärki, mis kajastuvad rühma tegevuskavas ja rühma õppe-kasvatustöö plaanides. Lasteaiarühmades on kasutusel elektrooniline päevik ELIIS.

Tutvu rühma eesmärkide ja plaanidega:

Jõmmu rühm

Lepatriinu rühm

Lustilaps rühm

Muumi rühm