Uudised

Alates 27.01.22 saab registreerida uutesse kooli huviringidesse. 28. jaanuar Kabala Lasteaed-Põhikool


Hea lapsevanem ja õpilane!

Alates 27.01.22 saab registreerida uutesse kooli huviringidesse. Registreerimine toimub Rapla valla huvirregistris https://rapla.huviregister.ee/index.php?teema=algus
Huviregistris lapse registreerimise lisaküsimuste korral pöörduge julgesti Rapla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialisti Helen Hints poole (e-post helen.hints@rapla.ee, tel nr 5598 7070).
Kui teil ei õnnestu oma laps registreerida huviringi valla huviregistri kaudu, siis edastage palun oma lapse registreerimise soov klassijuhatajale. Siis klassijuhataja edastab soovijate nimekirja direktorile, kes lisab lapsed huviregistrisse.  Sellisel juhul peab lapsevanem kinnitama valla huviregistris oma lapse osalemise huviringis.

Uued huviringid:

Inglise keele huviring 1.-4. klass 1 tund nädalas kas esmaspäeviti 14:20-15:05 või reedeti 14:20-15:05 inglise keel klassiruumis 206 (vaatame, kumba päevale tuleb rohkem soovijaid ja siis paneme ühe päeva lukku; osalejate piirarv 5-15; juhendaja inglise keele õpetaja Salle Nurmeta

Puutööring 4.-9. klass 2 tundi nädalas teisipäeviti 14:20-15:50 tehnoloogia- ja tööõpetuse klassiruumis; osalejate piirarv 5-10; juhendaja tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja Anatoli Tambelt

Kokanduse ring 2.-6. klass 2 tundi nädalas kolmapäeviti kl 14:30-16:00 kokanduse klassiruumis; osalejate piirarv 5-12; juhendaja kooli kokk Tiina Kuusemets

Aktiivse liikumise ring 1.-4. klass kokku 2 tundi nädalas E-N söögi vahetundide ajal kooli spordisaalis ja ilmast sõltuvalt õues; osalejate piirarv 10-24; juhendaja kehalise kasvatuse õpetaja Kelly Valdson

Lapsed saavad osaleda uutes huviringides juba järgmisest nädalast ehk alates 31.01.2022.Lugupidamisega

Pille Lille
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

 

Hea lapsevanem ja õpilane!

Alates 27.01.22 saab registreerida uutesse kooli huviringidesse. Registreerimine toimub Rapla valla huvirregistris https://rapla.huviregister.ee/index.php?teema=algus
Huviregistris lapse registreerimise lisaküsimuste korral pöörduge julgesti Rapla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialisti Helen Hints poole (e-post helen.hints@rapla.ee, tel nr 5598 7070).


Kui teil ei õnnestu oma laps registreerida huviringi valla huviregistri kaudu, siis edastage palun oma lapse registreerimise soov klassijuhatajale. Siis klassijuhataja edastab soovijate nimekirja direktorile, kes lisab lapsed huviregistrisse.  Sellisel juhul peab lapsevanem kinnitama valla huviregistris oma lapse osalemise huviringis.

Uued huviringid:

Inglise keele huviring 1.-4. klass 1 tund nädalas kas esmaspäeviti 14:20-15:05 või reedeti 14:20-15:05 inglise keel klassiruumis 206 (vaatame, kumba päevale tuleb rohkem soovijaid ja siis paneme ühe päeva lukku; osalejate piirarv 5-15; juhendaja inglise keele õpetaja Salle Nurmeta

Puutööring 4.-9. klass 2 tundi nädalas teisipäeviti 14:20-15:50 tehnoloogia- ja tööõpetuse klassiruumis; osalejate piirarv 5-10; juhendaja tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja Anatoli Tambelt

Kokanduse ring 2.-6. klass 2 tundi nädalas kolmapäeviti kl 14:30-16:00 kokanduse klassiruumis; osalejate piirarv 5-12; juhendaja kooli kokk Tiina Kuusemets

Aktiivse liikumise ring 1.-4. klass kokku 2 tundi nädalas E-N söögi vahetundide ajal kooli spordisaalis ja ilmast sõltuvalt õues; osalejate piirarv 10-24; juhendaja kehalise kasvatuse õpetaja Kelly Valdson

Lapsed saavad osaleda uutes huviringides juba järgmisest nädalast ehk alates 31.01.2022.Lugupidamisega

Pille Lille
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor