KOOSTÖÖ JA PROJEKTID

Kiusamisest vabaks


2015. aasta märtsikuus liitus meie kool ja lasteaed "Kiusamisest vabaks" programmiga.

2021-2022 on kõik õpetajad läbinud ka "Kiusamisest vabaks" programmi põhikoolituse.

Kiusamisest vabaks tutvustus
Kabala Lasteaia-Põhikooli 2022/2023 õppeaasta kiusamiseks vabaks läbiv teema ja suund on

 "...................."
 
2022/2023 õppeaasta eesmärgid:
......................................................


Kiusamisest vabaks programmi meeskonna koosseis

Põhikooli ja lasteaia meeskondade eestvedajaks on kooli direktor Pille Lille

Lasteaed:
   
Helen Karlson Jõmmu rühma esindaja helen.karlson@kabala.edu.ee
Diana Krahe Lepatriinu rühma esindaja diana.krahe@kabala.edu.ee
Tiina Viin Lustilapse rühma esindaja tiina.viin@kabala.edu.ee
Ly Vaikmets-Vain  Lustilapse rühma esindaja ly.vaikmets-vain@kabala.edu.ee 
Triinu Roosvalt Muumi rühma esindaja triinu.roosvalt@kabala.edu.ee
Liis Jõesaar lastevanemate esindaja

 

Põhikool:
   
  I kooliastme õpetajate esindaja  
  II kooliastme õpetajate esindaja  
  III kooliastme õpetajate esindaja  
  õpilaste esindaja  

Meeskondade tegutsemise põhimõtted:

  • Oleme vaimse heaolu väärtuste edendajad tagamaks koolis ja lasteaias vaimselt ja füüsiliselt turvalist õpi- ja töökeskkonda;
  • Oleme kontaktisikud nii kooli- ja lasteaia perele, võrgustiku esindajatele kui koostööpartneritele;
  • Kaardistame hetkeolukorda ja kavandame vaimse tervise edendavad õppe- ja kasvatustööga integreeritud tegevused;
  • Motiveerime oma eeskujuga kooli- ja lasteaiaperet järgima vaimse heaolu väärtusi ja põhimõtted.

 
Kiusamisest vabaks programmi meeskondade koosolekute protokollid

 

2015. aasta märtsikuus liitus meie kool ja lasteaed "Kiusamisest vabaks" programmiga.

2021-2022 on kõik õpetajad läbinud ka "Kiusamisest vabaks" programmi põhikoolituse.

Kiusamisest vabaks tutvustus
Kabala Lasteaia-Põhikooli 2022/2023 õppeaasta kiusamiseks vabaks läbiv teema ja suund on

 "...................."
 
2022/2023 õppeaasta eesmärgid:
......................................................


Kiusamisest vabaks programmi meeskonna koosseis

Põhikooli ja lasteaia meeskondade eestvedajaks on kooli direktor Pille Lille

Põhikool:
   
  I kooliastme õpetajate esindaja  
  II kooliastme õpetajate esindaja  
  III kooliastme õpetajate esindaja  
  õpilaste esindaja  

Meeskondade tegutsemise põhimõtted:

  • Oleme vaimse heaolu väärtuste edendajad tagamaks koolis ja lasteaias vaimselt ja füüsiliselt turvalist õpi- ja töökeskkonda;
  • Oleme kontaktisikud nii kooli- ja lasteaia perele, võrgustiku esindajatele kui koostööpartneritele;
  • Kaardistame hetkeolukorda ja kavandame vaimse tervise edendavad õppe- ja kasvatustööga integreeritud tegevused;
  • Motiveerime oma eeskujuga kooli- ja lasteaiaperet järgima vaimse heaolu väärtusi ja põhimõtted.

 
Kiusamisest vabaks programmi meeskondade koosolekute protokollid

 

Lasteaed:
   
Helen Karlson Jõmmu rühma esindaja helen.karlson@kabala.edu.ee
Diana Krahe Lepatriinu rühma esindaja diana.krahe@kabala.edu.ee
Tiina Viin Lustilapse rühma esindaja tiina.viin@kabala.edu.ee
Ly Vaikmets-Vain  Lustilapse rühma esindaja ly.vaikmets-vain@kabala.edu.ee 
Triinu Roosvalt Muumi rühma esindaja triinu.roosvalt@kabala.edu.ee
Liis Jõesaar lastevanemate esindaja