Õpilasesinduse (ÕE) kokkusaamised juhendajaga toimuvad vähemalt kord kuus ning teiste koolipere liikmetega vastavalt vajadusele.

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktori ja õpilasesinduse presidendi sõlmitud koostöölepe

Õpilasesindus 2022/2023. õppeaastal

Õpilasesinduse president – Lisette Toomla- 9. kl.

asepresident – Eliis Maltsar - 9. kl.

Liikmed:

Saskia Rahkema - 6.kl

Heleene Grichin - 7.kl

Hele-Ly Pajo - 7.kl

Gertu-Liis Raudsepp - 8.kl

Stella-Maria Seervald - 9.kl

Juhendajad:

Pille Lille ja Anu Siniroht