Õpilasesinduse (ÕE) kokkusaamised juhendajaga toimuvad vähemalt kord kuus ning teiste koolipere liikmetega vastavalt vajadusele.

Õpilasesinduse tegevuste plaan on kajastatud kooli ühistegevuste plaanis märkega ÕE.

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktori ja õpilasesinduse presidendi sõlmitud koostöölepe
Õpilasesinduse põhimäärus

 

Kui soovid võtta õpilasesindusega ühendust, et arutada:

 • * ideed koolielu mitmekesisemaks muutmiseks
 • * ettepanekud õpilasesinduse töö paremaks korraldamiseks
 • * murekohad, milles õpilasesindus saad sind aidata ja suunata
 • * muud teemad, mida pead oluliseks meie õpilasesinduse liikmetega läbi rääkima
siis võta meiega ühendust:
 • * vahetunnis otse rääkides
 • * e-posti teel opilasesindus [at] kabala.edu.ee

 

Õpilasesindus 2022/2023. õppeaastal

 • Õpilasesinduse president – Gertu-liis Raudsepp - 8. kl.
 • asepresident – Adele-Marie Uustallo - 6. kl.
 • asepresident – Anthony Smirnov - 6. kl

 

Liikmed:

 • Stella-Maria Seervald - 9.kl
 • Heleene Grichin - 7.kl
 • Marbell Leo - 6. kl
 • Saskia Rahkema - 6. kl
 • Helena-Triin Laane - 5. kl
 • Lisanna Pajo - 5. kl
 • Karl-Artur Kuusemets - 5. kl
 • Marten Lusti - 5. kl
 • Birgit Sillavere - 4. kl
 • Karola Bogdanov - 4. kl
 • Marybel Pajo - 4. kl
 • Karoliine Sillakivi - 3. kl
 • Bruno-Benno Bernhardt - 2. kl
 • Delissa Altmets - 2- kl
 • Margo Leo - 1. kl
 •  
Juhendajad:

Pille Lille ja Koidu Pettai

 
Õpilasesinduse koosolekute protokollid
2022/2023 õppeaasta protokollid