Õpilasesinduse kokkusaamised kord kuus.

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktori ja õpilasesinduse presidendi sõlmitud koostöölepe

Õpilasesindus 2020/2021. õppeaastal
 

Õpilasesinduse president – Lisette Toomla- 7. kl.

asepresident – Eliis Maltsar - 7 kl.

 

Liikmed:

Saskia Rahkema - 4.kl

Heleene Grichin - 5.kl

Hele-Ly Pajo - 5.kl

Gertu-Liis Raudsepp - 6.kl

Stella-Maria Seervald - 7.kl

Kaila Erika Viira - 8.kl

Katrin Laurimaa - 9 kl.

 

Juhendaja: Koidu Pettai