Meie koolis ja lasteaias pakutavad tugiteenused
 
HEV-koordinaator õppenõustaja Kadi Peedo, e-post kadi.peedo [at] kabala.edu.ee
  • Töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena;
  • Haridusliku erivajadustega õpilase õppe koordineerimine;
  • Haridusliku erivajadustega õpilase, tema vanema(te) ja õpetajate toetamine;
  • Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine eelnevalt kokkulepitud ajal;
  • Koolis võimaldatakse vastavalt vajadusele konsultatsioone ja õpiabitunde;
  • Arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine koolis ja kooliväliselt.

Vanemad võivad omal soovil või õpetajate soovitusel otsida abi ka Rajaleidja keskusest. Rohkem infot Rajaleidja kohta saab nende kodulehelt