Meie lasteaias pakutavad tugiteenused
Ootame lasteaia ja kooliperre eripedagoogi!

Töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena.
Eripedagoog:
teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi;
aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse;
arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust;
arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist;
aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele;
nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal.
 

Kooli HEV- koordinaator on Anu Vendelin.

Koolis võimaldatakse vastavalt vajadusele õpiabitunde.