Klass

Õpilaste arv

Klassijuhataja

Koduklass

2 Anu Vendelin 145

II

6 Anu Vendelin 145

III 

8 Aimi Allikmäe 117

IV

9 Hele Ojamaa 135

8 Salle Nurmeta 206

VI

14 Anu Siniroht 102

VII

4 Koidu Pettai 204

VIII

3 Koidu Pettai 204

IX

9 Anu Vendelin 145
       
01.09.2022 seisuga  63 õpilast

2022-2023 õppeaasta