Dokumendid


 

COVID- 19 ja DISTANTSÕPE

 

Kabala Lasteaed-Põhikooli õppetöö korraldamine koroonaviiruse leviku tingimustes on loetav SIIT.  (Uuendatud 10.03.2021)

 

 

2020/2021 õ.- a. 

 

Pedagoogilise nõukogu koosolekud

14. september 2020

11. jaanuar 2021

20. mai 2021

 

Õppenõukogu koosolekud

27. august 2020

2. detsember 2020

17. märts 2021

8. juuni 2021

15. juuni 2021

 

Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava 2019-2021
Kabala Lasteaia-Põhikooli põhimäärus
Tegevused 2020/2021 õppeaastal  (Uuendatud 24.09.2020)

Karjäärialased üritused 2020/2021 õppeaastal  (Uuendatud 24.09.2020)

Võimla kasutamise hinnakiri (alates 02.01.2020)

Hommikune koolibussiring (alates 02.09.2020)

Lasteaed

 

Lasteaia kodukord alates 01.04.2021

LAPSE LASTEAEDA HARJUTAMISE SOOVITUSED (uuendatud 15.02.2021)
Lasteaiarühmade päevakava (uuendatud 15.09.2020)
Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas (muudetud 22.10.2020)
Kohatasu koolieelses lasteasutuses (muudetud 22.10.2020)
Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia õppekava.doc
Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia lapse koolivalmiduskaart.doc

 

Kool

 

Õppetrimestrid ja koolivaheajad 2020-2021 õ.-a.
Tunniplaan uuendatud 13.11.2020
Huviringide tunniplaan uuendatud 29.01.2021
Pikapäevarühm uuendatud 04.09.2020
Konsultatsioonide ajad uuendatud 24.09.2020
Põhikooli õppekava ja ainekavad

Põhikooli õppekava alates 01.09.2021 uuendatud 28.04.2021
Hindamisjuhend

Hindamisjuhend alates 01.09.2021 uuendatud 28.04.2021

Kodukord alates 01.08.2020
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord
1. klassi vastuvõtmise ja kooli määramise taotluse leiad siit
Kooli vastuvõtmise kord
Õpilasomavalitsuse põhimäärus

Õpilasesinduse presidendi ja direktori KOOSTÖÖLEPE 07.12.2020

 

Avalduste blanketid

Avaldus sõidusoodustuse taotlemiseks (piletid)
Avaldus lapse võtmiseks lasteaeda.doc
Avaldus lapse kooli võtmiseks.doc

 

COVID- 19 ja DISTANTSÕPE

 

Kabala Lasteaed-Põhikooli õppetöö korraldamine koroonaviiruse leviku tingimustes on loetav SIIT.  (Uuendatud 10.03.2021)

 

 

2020/2021 õ.- a. 

 

Pedagoogilise nõukogu koosolekud

14. september 2020

11. jaanuar 2021

20. mai 2021

 

Õppenõukogu koosolekud

27. august 2020

2. detsember 2020

17. märts 2021

8. juuni 2021

15. juuni 2021

 

Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava 2019-2021
Kabala Lasteaia-Põhikooli põhimäärus
Tegevused 2020/2021 õppeaastal  (Uuendatud 24.09.2020)

Karjäärialased üritused 2020/2021 õppeaastal  (Uuendatud 24.09.2020)

Võimla kasutamise hinnakiri (alates 02.01.2020)

Hommikune koolibussiring (alates 02.09.2020)

Lasteaed

 

Lasteaia kodukord alates 01.04.2021

LAPSE LASTEAEDA HARJUTAMISE SOOVITUSED (uuendatud 15.02.2021)
Lasteaiarühmade päevakava (uuendatud 15.09.2020)
Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas (muudetud 22.10.2020)
Kohatasu koolieelses lasteasutuses (muudetud 22.10.2020)
Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia õppekava.doc
Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia lapse koolivalmiduskaart.doc

 

Kool

 

Õppetrimestrid ja koolivaheajad 2020-2021 õ.-a.
Tunniplaan uuendatud 13.11.2020
Huviringide tunniplaan uuendatud 29.01.2021
Pikapäevarühm uuendatud 04.09.2020
Konsultatsioonide ajad uuendatud 24.09.2020
Põhikooli õppekava ja ainekavad

Põhikooli õppekava alates 01.09.2021 uuendatud 28.04.2021
Hindamisjuhend

Hindamisjuhend alates 01.09.2021 uuendatud 28.04.2021

Kodukord alates 01.08.2020
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord
1. klassi vastuvõtmise ja kooli määramise taotluse leiad siit
Kooli vastuvõtmise kord
Õpilasomavalitsuse põhimäärus

Õpilasesinduse presidendi ja direktori KOOSTÖÖLEPE 07.12.2020

 

Avalduste blanketid

Avaldus sõidusoodustuse taotlemiseks (piletid)
Avaldus lapse võtmiseks lasteaeda.doc
Avaldus lapse kooli võtmiseks.doc