Kabala Lasteaia-Põhikooli 2021/2022 õppeaasta tervisealane läbiv teema on  "Aktiivne vahetund"

Eesmärk on motiveerida lapsi ja personali enda liikumisele rohkem tähelepanu pöörama.

 

TERVISENÕUKOGU KOOSSEIS:


Koidu Pettai - huvitegevus
Katrin Puusepp - esmaabi ja kontaktisik
Anu Siniroht - loodus
Tiia Sõber - tervislik toit
Anu Vendelin - algklassid
Ene Kangrumäe  - kehalise kasvatuse õpetaja 1.-9.klass

Tiina Viin - lasteaia õpetajate esindaja

 

Tervisenõukogu protokollid