Nimi

Amet

Kontakt e-post

Telefon

direktor [at] kabala.edu.ee (Pille Lille)  direktor direktor [at] kabala.edu.ee 51900751
kool [at] kabala.edu.ee (Katrin Puusepp)  sekretär juhiabi kool [at] kabala.edu.ee 4892447
tiia.sober [at] kabala.edu.ee (Tiia Sõber)  majandusjuhataja tiia.sober [at] kabala.edu.ee  
marco.saluste [at] kabala.edu.ee (Marco Saluste)  haridustehnoloog-infojuht marco.saluste [at] kabala.edu.ee  
kadi.peedo [at] ut.ee (Kadi Peedo)  HEV-koordinaator õppenõustaja kadi.peedo [at] kabala.edu.ee  
koidu.pettai [at] kabala.edu.ee (Koidu Pettai)  huvijuht koidu.pettai [at] kabala.edu.ee  
       

Õpetajate nõustaja HARNO

     
marimallfeldschmidt [at] gmail.com (Mari-Mall Feldschmidt)  haridusvaldkonna töönõustaja marimallfeldschmidt [at] gmail.com   
       
 

 

Põhikooli õpetajad 2021/2022 õppeaasta

anu.vendelin [at] kabala.edu.ee (Anu Vendelin)  klassiõpetaja, 1. ja 8. klassi klassijuhataja anu.vendelin [at] kabala.edu.ee  
   eesti keel 4. klass    
   tööõpetuse õpetaja ja  õpiabiõpetaja    
   pikapäevarühmaõpetaja    
aimi.allikmae [at] kabala.edu.ee (Aimi Allikmäe)  klassiõpetaja 2. klassi klassijuhataja aimi.allikmae [at] kabala.edu.ee  
   pikapäevarühmaõpetaja    
hele.ojamaa [at] kabala.edu.ee (Hele Ojamaa)  klassiõpetaja 3. klassi klassijuhataja hele.ojamaa [at] kabala.edu.ee  
   matemaatika 4. klass    
   pikapäevarühmaõpetaja    
salle.nurmeta [at] kabala.edu.ee (Salle Nurmeta)  4. klassi klassijuhataja salle.nurmeta [at] kabala.edu.ee  
   inglise keel 3.-9. klass    
   karjääriõpetus (valikaine) 8. klass    
   karjäärikoordinaator    
anu.siniroht [at] kabala.edu.ee (Anu Siniroht)  5. klassi klassijuhataja anu.siniroht [at] kabala.edu.ee  
   muusika 1.-9. klass    
   loodusõpetus 5.-6. klass    
koidu.pettai [at] kabala.edu.ee (Koidu Pettai)  6.-7. ja 9. klassi klassijuhataja koidu.pettai [at] kabala.edu.ee  
   eesti keel ja kirjandus 8.-9. klass    
   vene keel 6.-9. klass    
   inimeseõpetus 5.-8. klass    
   huvijuht    
piret.urtson [at] kabala.edu.ee (Piret Urtson)  matemaatika 5.-6. klass piret.urtson [at] kabala.edu.ee  
   arvutiõpetus 5. klass    
   kunstiõpetus 4.-9. klass    
   kodundus ja käsitöö 4.-9. klass    
jaanika.voomets [at] kabala.edu.ee (Jaanika Voomets)  matemaatika 7.-9. klass jaanika.voomets [at] kabala.edu.ee  
   füüsika 8.-9. klass    
   loodusõpetus 4. ja 7. klass    
signe.talisoo [at] kabala.edu.ee (Signe Talisoo)  eesti keel ja kirjandus 5.-7. klass signe.talisoo [at] kabala.edu.ee 4892445
   raamatukoguhoidja    
ulli.toomemae [at] kabala.edu.ee (Ülli Toomemäe)  bioloogia 7.-9. klass ulli.toomemae [at] kabala.edu.ee  
   geograafia 7.-9. klass    
taimi.kingisepp [at] kabala.edu.ee (Taimi Kingisepp)  ajalugu 5.-9. klass taimi.kingisepp [at] kabala.edu.ee  
   ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass    
luule.nikopensius [at] kabala.edu.ee (Luule Nikopensius)  keemia 8.-9. klass luule.nikopensius [at] kabala.edu.ee  
enn.kubar [at] kabala.edu.ee (Enn Kübar)  tehnoloogia ja tööõpetus enn.kubar [at] kabala.edu.ee  
ene.kangrumagi [at] kabala.edu.ee (Ene Kangrumägi )  kehaline kasvatus 1.-9. kl ene.kangrumagi [at] kabala.edu.ee  
 

Majanduspersonal

Maive Papp  valvur-koristaja  
Ülle Lehemets  valvur-koristaja  
Õnne Talisoo  võimla administraator, majahoidja  
Piret Raagmaa  kokk  
Tiina Kuusemets  kokk-abikokk