Uudised

Vallavalitsus ootab vanematelt taotlusi laste elukohajärgse kooli määramiseks! 04. aprill Kabala Lasteaed-Põhikool


Lugupeetud lapsevanemad!

Tuletame veelkord meelde, et vallavalitsus ootab vanematelt taotlusi laste elukohajärgse kooli määramiseks 30. aprilliks 2023.

Kui on koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, keda lapsevanem soovib varem kooli panna, siis ka nende laste vanemad peavad tegema elukohajärgse kooli määramiseks vallavalitsusele taotluse ja taotlusele peab olema lisatud lasteaia väljastatud koolivalmiduse kaart. 

Elukohajärgse kooli määramise taotluse vorm on leitav vallavalitsuse kodulehelt

Paberkandjal taotluse esitamiseks tuleb taotluse vorm alla laadida ning esitada see Rapla Vallavalitsusele allkirjastatult.

Hiljemalt 20. mail teavitab vallavalitsus vanemaid kooli määramisest.  

 

Lugupidamisega

Kooli dirrektsioon

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Tuletame veelkord meelde, et vallavalitsus ootab vanematelt taotlusi laste elukohajärgse kooli määramiseks 30. aprilliks 2023.

Kui on koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, keda lapsevanem soovib varem kooli panna, siis ka nende laste vanemad peavad tegema elukohajärgse kooli määramiseks vallavalitsusele taotluse ja taotlusele peab olema lisatud lasteaia väljastatud koolivalmiduse kaart. 

Elukohajärgse kooli määramise taotluse vorm on leitav vallavalitsuse kodulehelt

Paberkandjal taotluse esitamiseks tuleb taotluse vorm alla laadida ning esitada see Rapla Vallavalitsusele allkirjastatult.

Hiljemalt 20. mail teavitab vallavalitsus vanemaid kooli määramisest.  

 

Lugupidamisega

Kooli dirrektsioon